MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
OID: E10288576

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. se stává čím dál tím významnější organizací v oblasti rozvoje regionu. S cílem přinášet výhody a inovace do regionu se organizace zaměřila na i spolupráci s partnery z různých zemí v rámci projektů soustředěných na vzdělávání klíčových stakeholderů a osvětu občanů. Tyto projekty jsou zaměřeny na oblast komunitní energetiky, lokální produkce, péče o životní prostředí a další témata, důležitá pro rozvoj regionu. Spolupráce s mezinárodními partnery umožňuje naší organizaci získávat nejnovější poznatky, které budou následně implementovány do činností a projektů ve prospěch regionu.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby tyto projekty přinesly regionu nové poznatky a pozitivní změny. Organizace se snaží posílit spolupráci s partnery v zahraničí a vybudovat sítě spolupracujících organizací, které budou společně pracovat na společných cílech a přinášet inovace do regionu. 

Aktuální projekty: Akreditace Erasmus   2022-1-CZ01-KA120-ADU-000109440 

Exkurze Holandsko - Za zkušeností do venkovské komunity v Holandsku

Dle podmínek projektu je zveřejněn dotazník zájmu o výjezd zaměřený na vzdělávání, sdílení dobré praxe a ukázky různých typů řešení v oblasti komunitního života a  energetiky.

Holandský řídce osídlený zemědělský venkov s dobře fungujícím a aktivním komunitním životem poslouží jako inspirace s možností výměny zkušeností pro cílovou skupinu účastníků. Součástí exkurze budou i inovativní projekty (komunitní energetika). Forma exkurze za příklady dobré praxe je osvědčeným nástrojem pro přenos informací o úspěšných projektech a nabízí rovněž možnost okamžité zpětné vazby na možná rizika prezentovaných projektů.


Předběžný plán exkurze:

Termín: 10. 6. -14. 6. 2024 Předběžná mapa míst k navštívení

Doprava: Autobusem (Pravděpodobný odjezd 10.6.2024 v brzkých ranních hodinách 5:00, příjezd 14.6.2024 ve večerních hodinách 22:00)

Ubytování: Hotel v bývalém klášteru ve vesničce Kloosterburen

Program / místa k navštíveníZpůsob výběru účastníků se řídí těmito podmínkami:


Pokud uchazeči splňují kritéria uvedená výše, mohou se přihlásit ZDE


Bude-li zájem nad kapacitní možnosti, rozhodující slovo o skladbě účastníků má manažer žadatele jako garant realizace projektu ve spolupráci s členem představenstva MAS.

Exkurze Španělsko - Malaga

Dle podmínek projektu je zveřejněn dotazník zájmu o výjezd zaměřený na vzdělávání, sdílení dobré praxe a ukázky různých typů řešení v oblasti komunitní energetiky.


Exkurze je plánovaná na druhou polovinu září 2024 a uskuteční se v Malaze ve Španělsku, kde budeme pokračovat v prohlubování získaných zkušeností v komunitní energetice.


Způsob výběru účastníků se řídí těmito podmínkami:


Pokud uchazeči splňují kritéria uvedená výše, mohou se přihlásit ZDE


Bude-li zájem nad kapacitní možnosti, rozhodující slovo o skladbě účastníků má manažer žadatele jako garant realizace projektu ve spolupráci s členem představenstva MAS.

Odkazy:

Thayaland

Cyklostezky Thayarunde

Realizované projekty:

Národní agentura Dům zahraniční spolupráce udělila naší organizaci grant na realizaci projektu Nové možnosti vzdělávání občanů regionu v oblasti komunitní energetiky a udržitelného rozvoje, reg.č. 2022-2-CZ01-KA122-ADU-000094344. V průběhu realizace projektu navštívíme organizace v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy v městech Dobersberg a Sankt Bernhard v okresu Waidhofen an der Thaya.
Více...

Národní agentura Dům zahraniční spolupráce udělila naší organizaci akreditaci Erasmus č. 2022-1-CZ01-KA120-ADU-000109440 v oblasti vzdělávání dospělých. Na základě udělené akreditace bude MAS realizovat mobility v souladu s Plánem Erasmus.
Více...

Kontaktní osoba:

Mgr. Eva Feyfarová

vedoucí manažer

+420 604 575 206

feyfarova@masskch.cz

Poskytovatel:

Dům zahraniční spolupráce

příspěvková organizace

IČ: 61386839

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1