MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
OID: E10288576

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. se stává čím dál tím významnější organizací v oblasti rozvoje regionu. S cílem přinášet výhody a inovace do regionu se organizace zaměřila na i spolupráci s partnery z různých zemí v rámci projektů soustředěných na vzdělávání klíčových stakeholderů a osvětu občanů. Tyto projekty jsou zaměřeny na oblast komunitní energetiky, lokální produkce, péče o životní prostředí a další témata, důležitá pro rozvoj regionu. Spolupráce s mezinárodními partnery umožňuje naší organizaci získávat nejnovější poznatky, které budou následně implementovány do činností a projektů ve prospěch regionu.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby tyto projekty přinesly regionu nové poznatky a pozitivní změny. Organizace se snaží posílit spolupráci s partnery v zahraničí a vybudovat sítě spolupracujících organizací, které budou společně pracovat na společných cílech a přinášet inovace do regionu. 

Aktuální projekty:

Exkurze MAS SKCH Waidhofen/Thaya 3.- 6.10. 2023

Odkazy:

Thayaland

Cyklostezky Thayarunde

Realizované projekty:

Národní agentura Dům zahraniční spolupráce udělila naší organizaci grant na realizaci projektu Nové možnosti vzdělávání občanů regionu v oblasti komunitní energetiky a udržitelného rozvoje, reg.č. 2022-2-CZ01-KA122-ADU-000094344. V průběhu realizace projektu navštívíme organizace v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy v městech Dobersberg a Sankt Bernhard v okresu Waidhofen an der Thaya.
Více...

Národní agentura Dům zahraniční spolupráce udělila naší organizaci akreditaci Erasmus č. 2022-1-CZ01-KA120-ADU-000109440 v oblasti vzdělávání dospělých. Na základě udělené akreditace bude MAS realizovat mobility v souladu s Plánem Erasmus.
Více...

Kontaktní osoba:

Mgr. Eva Feyfarová

vedoucí manažer

+420 604 575 206

feyfarova@masskch.cz

Poskytovatel:

Dům zahraniční spolupráce

příspěvková organizace

IČ: 61386839

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1