Akreditace Erasmus
2022-1-CZ01-KA120-ADU-000109440

Mění životy, otevírá obzory.

Národní agentura Dům zahraniční spolupráce udělila naší organizaci akreditaci Erasmus č. 2022-1-CZ01-KA120-ADU-000109440 v oblasti vzdělávání dospělých. Na základě udělené akreditace bude MAS realizovat mobility v souladu s Plánem Erasmus. Každý rok zorganizujeme jednu mobilitu s účastníky z cca pěti profesních skupin. Během výjezdu se uskuteční cca pět exkurzí podle aktuálně zastoupených profesí za inspirativními příklady dobré praxe a minimálně dvě společná jednání se zástupci profesních skupin hostitelských organizací. V závěru výjezdu pak proběhne společné setkání všech zastoupených profesí k výměně zkušeností při vzdělávání cílové skupiny na téma komunitní energetiky.

Akreditace Erasmus byla udělena na období 1. 2. 2023 až 31. 12. 2027.

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Eva Feyfarová

vedoucí manažer

+420 604 575 206

feyfarova@masskch.cz

Poskytovatel:

Dům zahraniční spolupráce

příspěvková organizace

IČ: 61386839

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1