Nové možnosti vzdělávání občanů regionu v oblasti komunitní energetiky a udržitelného rozvoje
2022-2-CZ01-KA122-ADU-000094344

Mění životy, otevírá obzory.

Národní agentura Dům zahraniční spolupráce udělila naší organizaci grant na realizaci projektu Nové možnosti vzdělávání občanů regionu v oblasti komunitní energetiky a udržitelného rozvoje, reg.č. 2022-2-CZ01-KA122-ADU-000094344. Díky tomuto projektu mají členové a partneři MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. možnost seznámit se s poznatky a zkušenostmi ze zavádění principů komunitní energetiky ve venkovském regionu v zahraničí, získat informace o způsobech osvěty a vzdělávání veřejnosti v oblasti komunitní energetiky a udržitelného rozvoje a objevit nová témata a souvislosti, která usnadní nastavení vzdělávací strategie, zaměřené na rozvoj komunitní energetiky v regionu. V průběhu realizace projektu navštívíme organizace v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy, setkáme se s našimi zahraničními partnery v městech Dobersberg a Sankt Bernhard v okresu Waidhofen an der Thaya a budeme mít možnost poznat způsoby přístupu k problematice komunitní energetiky včetně realizace osvěty veřejnosti. Navštívíme konkrétní instalace energetických systémů a budeme seznámeni i s principy související legislativy.

Cílem projektu je:

Realizace projektu byla zahájena v lednu 2023, ukončení je plánováno na červen 2024. V tomto období proběhne přípravná fáze, výjezd k zahraničním partnerům (skupina cca 20 osob), vyhodnocení získaných poznatků a jejich implementace do činnosti MAS i zúčastněných členů a partnerů. 

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Eva Feyfarová

vedoucí manažer

+420 604 575 206

feyfarova@masskch.cz

Poskytovatel:

Dům zahraniční spolupráce

příspěvková organizace

IČ: 61386839

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1